Kerk voor Maastricht

God houdt van mensen, en geeft ons een visie voor het Goede leven. Als kerk willen we mensen in de eerste plaats helpen in hun relatie met God. En als BGM is het onze missie om Jezus te volgen, midden in de samenleving. Dat betekent o.a. dat we ons inzetten voor de buurt en vrijwilligerswerk in de stad.

Onze kerk is een mix van studenten, gezinnen, alleengaande en ouderen. Onze vieringen in Buurtcentrum Nazareth vormen elke zondag weer een hoogtepunt. Ook treffen elkaar op de kringen voor ontmoeting en gebed.  Lees meer over wat wij geloven.

De BGM wordt geleid door een team van oudsten, zij zorgen samen met de taakgroepleiders dat we op diverse fronten actief zijn.

Wil je meer weten? Bezoek dan gerust één van onze activiteiten. Op www.ikzoekgod.nl kun je je online verder in het geloof verdiepen en op de Alpha Cursus kun je dat doen rondom een maaltijd, samen met andere Maastrichtenaren. Als je meer wilt weten over onze kerk ben je van harte welkom op de intro-avonden.