Kringen

Op zondag leer ja vaak al wat mensen kennen door korte gesprekjes. Maar geloven doe je samen, en daarom bevelen we deelname aan een kring van harte aan.

Want het grote gebod van Jezus luidt: Heb elkaar lief (Johannes 13:34). We willen deze liefde handen en voeten geven. We zoeken regelmatig contact met elkaar van hart tot hart. In een kleine groep komt deze verbondenheid goed tot zijn recht en daarom hoort ieder lid van onze gemeente bij een huiskring, liefst in de eigen buurt.

De kringen weerspiegelen het hart van ons gemeenteleven: onderlinge liefde, discipelschap, gebed en dienst aan elkaar en de omgeving. Iedere kring komt om de week bij elkaar. Als gastvrije gemeente staan onze kringen open voor leden en vaste gasten. Verder willen we iedere gelovige ondersteunen in hun eigen groeitraject, bijv. door een Alpha cursus, fundamentenkring, doopstudie, of BGM introcursus, zodat Jezus Christus in ons dagelijkse leven zichtbaar wordt.

Kom er bij, en mail me: Mirjam Roorda, oudste kringwerk

Baptistengemeente Maastricht

Wat doen we?