Uw gift en ANBI

Een financiële bijdrage aan ons werk in Maastricht wordt enorm gewaardeerd en bewust geïnvesteerd. Een gift kunt u overmaken op NL 55 INGB 000 907 2992,  t.n.v. BGM Maastricht. Omdat wij ANBI-transparant zijn is uw gift fiscaal aftrekbaar. Alleen de penningmeester en een jaarlijkse kascontrolecommissie hebben inzage in onze financiën.

geven 3

 

Zondag 13 september: kerkdienst met Gerard van der Schee in Nazareth!

X