Zorg voor Elkaar

In de BGM is de taakgroep Gemeentezorg bedoeld om mensen bij te staan bij moeilijkheden in hun leven. Het leven kent naast hoogte-, ook dieptepunten. Iedereen worstelt immers weleens met vragen en teleurstellingen. In de vertrouwde omgeving van de buurtkring begint het zorgen voor elkaar al, door samen te spreken over de vragen van het leven en voor elkaar te bidden.

Als dit echter niet genoeg is kunt u een beroep doen op de gemeentezorg. Samen met u zoeken we naar de juiste pastorale, diaconale of specialistische zorg. Dat geldt uiteraard ook voor mensen van buiten de kerk. Cornel van Schayck – zorg en pastoraat

limburg