Locatie

Onze vieringen vinden vanaf september 2020 plaats in Buurtcentrum Nazareth, 10.00 uur, Miradorplein 39.