Kerk voor Maastricht

God houdt van je, en geeft ons een visie voor het Goede leven. Voor jezelf, voor de je stad, en de wereld. Als BGM willen we Jezus volgen, midden in de samenleving. Want Hij maakte een herstelde relatie met God mogelijk, en wil door ons zijn liefde uitdelen. Lees meer over wat wij geloven.

Onze kerk is een mix van gezinnen, ouderen en studenten. Onze vieringen op zondagmorgen vormen een wekelijks hoogtepunt, we ontmoeten elkaar op de kringen, bestuderen de bijbel en organiseren activiteiten om elkaar en anderen te helpen. Dit omdat we Jezus willen navolgen, die is gekomen om te dienen en zijn leven voor ons te geven (Markus 10:45).

De BGM wordt geleid door een team van oudsten en vele taakgroepleiders. Onze voorganger is Jesse de Haan, die als fietsende dominee deel mocht nemen aan het profcriterium van Maastricht.

Je bent van harte welkom op onze activiteiten. Ook kun je je op www.ikzoekgod.nl online verder in het geloof verdiepen en op de Alpha Cursus kun je dat doen onder het genot van een maaltijd, samen met andere Maastrichtenaren. Wil je meer over ons weten? Vraag dan naar de introcursus.

maast